Mi az energia tanúsítvány ?

Az energiatanúsítvány tulajdonképpen a vevők érdekét szolgáló tájékoztató dokumentum, ami segít eligazodni épületenergetikai szempontból az ingatlanpiacon. Az energetikai tanúsítvány  színes ábrán mutatja meg, hogy az épület milyen energia kategóriába esik  A+ -tól I-ig. Ilyet már a háztartási berendezéseken láthattunk. Így könnyen eldönthetjük hogy,az épület mennyire energia takarékos vagy éppen ellenkezőleg, mennyire rossz az épület energiafelhasználása.Energiatanúsítványt bárki készíttethet otthonáról. A tanúsítvány célja, hogy minél több család ismerje fel az energiatakarékosság és energiahatékonyság jelentőségét, majd lehetőség szerint valósítsák is meg a tanúsítványban javasolt beruházásokat.

Miért érdemes épület energetikai tanúsítást végezni ?

Amikor használt gépkocsit vásárolunk, akkor biztosan figyelünk arra, hogy mennyi a várható fogyasztása és milyen a műszaki állapota. Ha úgy gondoljuk, hogy nem értünk eléggé a kérdéshez, akkor szakember , szakszerviz tanácsát kérjük ehhez. Az épület energiaköltsége többszöröse a gépkocsi fenntartási költségeihez mérten, ezért ebben az esetben még indokoltabb hasonlóan gondolkodni. Akár eladóként, akár vevőként vagyunk részesek, érdemes a tanúsítványt elkészíttetni, mert a döntésünkhöz fontos információkat szolgáltat. Megtudjuk, hogy milyen energia költségekre kell számítanunk, illetve a szakember javaslata alapján kiderül, hogy milyen felújításban célszerű gondolkodnunk. Ha eladóként készíttetjük el a tanúsítványt, akkor kiderül, hogy érdemes e az eladás előtt korszerűsítést végrehajtani azzal a céllal, hogy a lakás árát növeljük. A hirdetésben megadott magasabb energetikai besorolás növeli az eladhatóságot. A szakember által készített korrekt energetikai szakvélemény növeli a bizalmat. A vevő érdeke, hogy kérje a tanúsítványt, mert így információt kap a várható energiaköltségekről. Több ingatlan közti választásnál segítheti a döntést. Egy épületen belül akár több kategória különbség lehet a védett közbenső lakás és a saroklakás energetikai besorolása közt. Ez természetesen hasonlóan tükröződik az energiaszámlákban is. Ingatlan forgalmazok előzetes becslése szerint az ingatlan árát akár 20 % al befolyásolhatja annak energetikai minősége. Akkor, amikor több tízmilliós döntést hozunk, ne sajnáljuk azt a néhány tízezer forintos költséget a tanúsító szakember szakvéleményére. Fontos tudni, hogy a törvény értelmében a tanúsítvány elkészíttetése az eladó feladata, vevőként éljünk azzal a lehetőséggel, hogy költségmentesen tudunk a tanúsítványban szereplő információk hoz jutni. Energetikai felújításra szánt pályázati pénzek és banki hitelek elbírálásánál a következőkben kötelező lesz a tanúsítvány elkészíttetése, és a dokumentumokhoz való csatolása.

Rendeletek §

Az épület energetikai jellemzőit a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet határozza meg
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról a szól a 176/2008. kormányrendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 TNM rendelet módosítása

Energetikai tanúsítást ezekben az esetekben kell elkészíteni

Az épület energetikai jellemzőit a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet előírásai szerint)
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása,
vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén
2011. december 31-ig önkéntes.
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Energetikai tanúsítványt nem kell készíteni ha

 
Ha az  épület 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű.
Tehát egy 49 m2 hasznos alapterületű önálló házra nem kell, de egy társasházban ahol  több lakás is van kell, mivel a társasház hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2. 
Nem kell tanúsítást készíteni az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
a) felvonulási épületre,
b) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
c)hitéleti célra használt épületre,
a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,
a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,
az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
a sátorszerkezetre,
a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.2016 változások az energetikai tanúsításban

Bevezetése kerültek a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírások, amelyhez épületeknek legalább 25%-ban, megújuló energiát kell hasznosítania, ez a "BB" besorolást már érinti

A tanúsítványok kötelező tartalmi elemei lettek az építés éve, 1 db fotó, valamint a műemléki vagy egyéb védettség megállapítása

„AA” vagy annál jobb besorolás csak részletes számítási módszerrel vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon adható

Egy épület részét képező önálló rendeltetési egységnél a „BB” besorolás csak úgy érhető el, ha előbb tanúsításra kerül az egész épület és a részegység tanúsítása hivatkozik az egész épület tanúsítására

Az épületek lehetséges energetikai osztályozása 12 besorolási szintre bővült, a korábban készült energetikai tanúsítványok 10 besorolási szintű skálán kaptak mínősítést.

A korábban készült tanúsítványokat a nyilvántartási rendszer automatikusan átváltja az új rendszerbe annak érdekében, hogy azok továbbra is használhatóak legyenek.2016 besorolások